Energi/miljö

Levins arbetar på flera sätt med energisparande lösningar, från enkla byte med LED-armaturer till avancerade KNX-styrsystem.

Vi kan också hjälpa till med finansiering via partners så att investeringen blir lönsam redan från första dagen. Investeringen är normalt betald på 2-3 år.

Vi hjälper kunderna genom att inventera förutsättningarna och ger förslag på hur man ska kunna minska energiförbrukningen i verksamhetens olika delar.

Till industrikunder arbetar vi också med underhållsförslag för att skapa säkrare produktion.