Om oss

Med huvudkontor i El- & Teknikhuset på Bäckhagsvägen i Hässleholm och ett antal filialer har vi en organisation som gör att vi behåller det lilla företagets enkelhet och flexibilitet samtidigt som vi har tillgång till det stora företagets resurser. Vi utför alla typer av elinstallationer från små serviceuppdrag till stora entreprenader för kontor, bostäder, industri och offentlig miljö. Vi erbjuder er systemlösningar som uppfyller era önskemål, ger förslag om energi-, belysnings- och elsäkerhetsförbättringar. Vi kan hjälpa er med hela installationsprocessen från idé till färdig anläggning.

Verksamhetspolicy:
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är samverkande delar i all vår verksamhet. Det innebär att våra tjänster skall uppfylla kundernas behov och förväntningar och att det skall utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Våra medarbetare ska samtidigt ha en säker, utvecklande och jämställd arbetsmiljö.

Policyn skall följas och uppnås genom att:

• Vi bygger upp ett varaktigt förtroende hos kunden som leverantör och samarbetspartner.
• Vi minst lever upp till gällande lagar och förordningar samt andra tillämpliga krav från intressenter.
• Vi ständigt strävar efter att förbättra våra processer och tjänster avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö och att detta görs i samverkan med våra kunder och intressenter.
• Vi årligen omprövar denna policy samt att den kommuniceras och förstås av medarbetarna.
• Vi bedriver verksamheten enligt kraven ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.
• Vi som medlemmar i branschorganisationen IN uppfyller deras krav.