Entreprenad

Från projektering till färdig installation 

Vår entreprenadavdelning utför allt från små enkla till stora avancerade anläggningar inom kraft, belysning, tele- och datanät, högspänning, automation och säkerhetslösningar i alla typer av fastigheter. Vi har bred kompetens och kan utföra entreprenader från projektering till färdig installation. Totalentreprenad eller utförandeentreprenad, inga uppdrag är för små eller för stora.

Våra kunder är industrier, kommuner, landsting, fastighetsägare etc, både direkt till slutkund eller som underentreprenör.