Parabol/kabel-TV

Inom Levins har vi lång erfarenhet när det gäller ny teknik för ljud och bild.
Vi säljer och installerar paraboler och antenner samt utför projektering, installation och underhåll av fastighets- och multimedianät i flerbostadshus.

Levins och våra tekniker är CANT- auktoriserade, det innebär att vi uppfyller de högt ställda krav som ställs på teknisk kompetens.

På vårt hämtlager hittar du de flesta TV-tillbehör som TV-uttag, parabolanläggningar, anslutningsdetaljer samt kabel.