Parabol/antenn

Inom Levins har vi lång erfarenhet när det gäller ny teknik för ljud och bild.
Vi säljer och installerar paraboler och antenner samt utför projektering, installation och underhåll av fastighets- och multimedianät i flerbostadshus.

Levins och våra tekniker är CANT- auktoriserade, det innebär att vi uppfyller de högt ställda krav som ställs på teknisk kompetens.

På vårt hämtlager hittar du de flesta TV-tillbehör som TV-uttag, parabolanläggningar, anslutningsdetaljer samt kabel.