Säkerhet

Effektiva säkerhetssystem 

Fler och fler väljer att installera larm och säkerhetssystem. Levinsgruppen är en komplett leverantör av just de lösningarna.

Vi projekterar, installerar och underhåller inbrotts- och passagekontrollsystem, CCTV, överfalls- trygghets- och driftlarm.

Dessutom erbjuder vi integrerade och överordnade system, där vi knyter ihop de olika systemen så de kan manövreras och programmeras från en plats.

Vi kan ge våra kunder kompletta säkerhetssystem och lösningar tack vare att vi har hela utbudet och bred kompetens inom Levinsgruppen.