CCTV

Nät för att se, höra och övervaka!

Levins ser till att både ljud och bild har bra kvalitet. Vi installerar och underhåller CCTV- anläggningar.

När det gäller Kameraövervakning så erbjuder vi konsultering – projektering – installation och konfigurering av IP- baserad kameraövervakning, allt från den lilla anläggningen med en enstaka kamera till den stora där flera olika byggnader kan övervakas via nätverk.

Med en behörig ingenjör CCTV enligt SSF 1062 inom företaget kan vi erbjuda CCTV-anläggningar som konstrueras enligt SSF 1060.