Produkter

SecuriFire – det redundanta, modulära brandlarmssystemet med SpiderNet-teknologi

SecuriFire från Securiton ger dig ett brandlarmssystem som vakar över din säkerhet med säkerhet långt utöver vad tidigare system kunnat erbjuda när det gäller avancerad teknik och tillförlitlighet. SecuriFire har en uppseendeväckande nyhet: Den fullständigt redundanta systemarkitekturen ger dubbel säkerhet – systembortfall är med största möjliga sannolikhet uteslutet. Samtliga hårdvaru- och mjukvarukomponenter är dubblerade och arbetar parallellt i två oberoende, åtskilda system. Faller det aktiva systemet bort, så övertar det sekundära systemet full drift direkt. Det ger maximal tillgänglighet och en brand blir detekterad blixtsnabbt – även om brandlarmssystemet är skadat av flera ledningsbrott.

Läs mer på http://securifire.se/securifire-3/